Zajímavosti a články o rakytníku označené PěstováníBioaktivní látky v plodech rakytníku

To, že rakytník obsahuje velké množství vitamínu C, je už dávno známé. Ale co ostatní zdraví prospěšné látky a vitamíny? V našem novém článku se blíže podíváme na ty méně známé bioaktivní látky, které v rakytníku rešetlákovém nájdeme vo vysoké míře.

Formování plodů rakytníku rašetlákového

Proces vývoje plodu rakytníku má svoje zvláštnosti. To je dáno tím, že růstu plodu se účastní i plodové lůžko (hypanthium), které dokonale obrůstá celý semeník tak, že plod se potom podobá peckovici. Semena rakytníku jsou bez endospermu. Zásoba živin pro budoucí klíční rostlinku je uložena v silných děložních lístcích.

Rakytník a proces jeho kvetení

Květní pupeny se u rakytníku zakládají na nově narůstajících výhoncích. Rakytník plodí na výhonech minulého roku, u spodu nových výhonů. Samčí květy se formují dříve než květy samičí, a to od začátku června. Ke konci srpna jsou již viditelné základy samčích i samičích květů. Ke konci roku nejsou květní pupeny ještě plně vyvinuté.

Biologické zvláštnosti rakytníku

Rakytník se liší způsobem růstu a rytmem ročních přírůstků od většiny známých stromů i keřů mírného pásu. Kultivovaný a vegetativně množený rakytník začíná plodit ve třetím, někdy až ve čtvrtém roce.

ROZMNOŽOVÁNÍ RAKYTNÍKU POMOCÍ SEMEN

Rakytník je možné rozmnožovat generativně, semeny, ale i vegetativně několika způsoby. Rozmnožování semeny je nejběžnější metoda a to hlavně z důvodu získání velkého množství rostlin v krátkém čase, z důvodu zazeleňování zdevastovaných půd a pro výsadby před zalesňováním. Výsevem semen získaných při šlechtění jsou též vypěstované nové, kvalitnější odrůdy rakytníku.

Jak kvete rakytník?

Okvetní pupeny u rakytníku vznikají na nově vyrůstajících výhoncích. Rakytník plodí na výhoncích z minulého roku, na spodní části nových výhonků. Samčí květy se formují dříve než květy samiček, a to od začátku června. Ke konci srpna jsou viditelné základy samčích i samičích květů. Ke konci roku nejsou okvětní pupeny ještě plně vyvinuté.

Původ a historie rakytníku (I. část)

Rakytník řešetlákový se nejvíc rozšířil na euroasijském kontinentě po poslední době ledové. Po ústupu ledovce ve střední Evropě převládaly husté porosty stromů, hlavně jehličnanů. Rakytník byl vytlačený na zbývající místa.

Jak zpracovat a skladovat plody rakytníku řešetlákového

Posbírané a neporušené plody můžeme do jejich zpracování skladovat na suchém a chladném místě. Pokud plody udržujeme ve zmrzlém stavu, uchovají se obsahové látky několik měsíců. Plody, které jsou posbírané na odřezaných větvičkách a nejsou poškozené, se můžou uchovávat i 14 dní ve vzdušné a chladné místnosti.

Podmínky pro pěstování rakytníku

Zásadní podmínkou pro dobrý růst a plodnost rakytníku je půda. Podle výskytu rakytníku na březích řek a moří ve štěrkovitých a písečných nánosech a ve vysokých horách by se mohlo zdát, že to je pro rakytník ideálnií prostředí. Rakytník v těchto, na živiny chudých podmínkách málo plodí. Rakytník je světlomilná rostlina a byl do těchto okrajových vegetačních podmínek vytlačen vysokými keři a stromy, hlavně jehličnany.

Informujte nás o zajímavém článku

Narazili jste v tisku, nebo na internetu na zajímavý článek? Informujte nás a pomozte při osvětě o příznivých učincích rakytníku a rakytníkového oleje.