ROZMNOŽOVÁNÍ RAKYTNÍKU POMOCÍ SEMEN

Rakytník je možné rozmnožovat generativně, semeny, ale i vegetativně několika způsoby. Rozmnožování semeny je nejběžnější metoda a to hlavně z důvodu získání velkého množství rostlin v krátkém čase, z důvodu zazeleňování zdevastovaných půd a pro výsadby před zalesňováním. Výsevem semen získaných při šlechtění jsou též vypěstované nové, kvalitnější odrůdy rakytníku.

Vegetativní způsoby jsou důležité pro zakládání sadů a výsadeb, kde je nutné zachovat kvalitní vlastnosti mateřských rostlin. Semena určené na výsev se musí z bobulí proprat přes síto a dobře oddělit i semennou slupku. Potom, po vysušení, uložení ve vzdušném obalu a v chladu, zůstanou klíčící semena dva roky. Zkouška klíčivosti semen, která zůstala do jara v nesklizených plodech celou zimu na keřích, ukázala nízkou klíčivost.

Semena rakytníku prakticky nemají hluboký vegetační klid a spolehlivě vyklíčí na jaře a na podzim. Klíčivost semen je, při dobré starosti o výsevy, vysoká i víc než 90%. V 1 kg plodů je různé množství semen. U sibiřských forem rakytníku je v 1 kg přiměřeně 65–70 tisíc semen, u západoevropských 80–90 tisíc, u středoasijských až 160 tisíc, ale u velkoplodých odrůd jen  44 tisíc semen. Hmota 1000 kusů semen kolísá od  10 do 25 gramů.

Při skladování v suchém stavu si semena podrží klíčivost dva roky. Rozmnožování semeny je jednoduché, ale rostlinky ze semen nedědí vlastnosti původní odrůdy. Mimo to je mezi semenáči asi polovina jedinců samčích a polovina samičích rostlin. Mohou se vysévat na jaře nebo na podzim. Do volné půdy na podzim se semena vysévají před příchodem mrazů – koncem října nebo začátkem listopadu. Dříve se vysévat nemohou, protože by vyklíčili už na podzim a mladé semenáčky by zmrzly. Semena je nutné před výsevem alespoň  na 12 hodin namočit do vody a zlehka osušit. Před jarním výsevem se semena dají do vlhkého písku či perlitu (stratifikují se) na 1 měsíc při teplotě 1–5 °C. Sít je potřeba nahusto, aby bylo později možné semenáčky použít na propichování. Norma výsevu je 3–5 g na jeden běžný metr řádku. Semena se zasypou 1 cm vrstvou lehké zeminy. Obvykle vybíhají postupně, nejednotně.

Dobrému růstu semenáčků výrazně přispívá moření semen výluhem z rozdrcených kořenů starých rostlin. První rostlinky se objevují 7.–10. den po výsadbě koncem dubna až začátkem května. I když je rakytník světlomilná rostlina, mladé rostlinky je nutné stínit a podle potřeby zalévat. Osvědčilo se vystýlat řady pilinami a rašelinou.  Propichování je nejvhodnější ve fázi prvního páru pravých listů. Přitom současně odštípneme i kořen. Při dobrém obstarávání rostlinky rychle rostou a v říjnu už dosahují 15–25 cm výšky, přičemž mají 20–30 lístků a některé i 4–5 bočních výhonků.

Informujte nás o zajímavém článku

Narazili jste v tisku, nebo na internetu na zajímavý článek? Informujte nás a pomozte při osvětě o příznivých učincích rakytníku a rakytníkového oleje.