Vliv na gastrointestinální trakt

V mnoha experimentech byly prokázány léčivé a preventivní účinky proti žaludečním a duodenálním vředům. V testech in vivo se podařilo prokázat, že olej získaný metodou SCFE-CO2 ze semen i dužiny plodů rakytníku řešetlákového inhibuje tvorbu vředů v trávicím traktu (Xing a kol., 2002). V testech bylo zjištěno, že flavonoidy získané z kůry rakytníku mají léčivý účinek na již vzniklé žaludeční vředy(Xu a kol., 2007). Některé experimenty prokázaly vyšší účinnost oleje z měkkých částí bobule a hlavní hojivý účinek v případě vředů a poranění sliznice gastrického systému přiřadily sterolům jako je β-sitosterol, misoprostol a daukosterol ( Jones a kol., 1997).

Při tvorbě gastrodudenálního poškození hrají spolu se stresem významnou roli i volné, reaktivní kyslíkové radikály, které však β-karoten, vitamin E i vitamin C obsažený v hexanovém extraktu z bobulí (po od paření hexanu) dokáže účinně odstraňovat, což opět zvyšuje potenciál preparátů z rakytníku řešetlákového pro použití v léčbě gastrointestinálních poranění (Sűleyman a kol., 2001). Studie prokázaly léčebný účinek olejů na podrážděné či poškozené sliznice trávicího traktu ( Jones a kol., 1997). Dužinový olej může navíc potlačit vznik vředů snížením sekrece žaludečních kyselin a pepsinu a zvýšením sekrece žaludečního hlenu (Xing a kol., 2003).

 

Informujte nás o zajímavém článku

Narazili jste v tisku, nebo na internetu na zajímavý článek? Informujte nás a pomozte při osvětě o příznivých učincích rakytníku a rakytníkového oleje.