Vliv extraktů z rakytníku na správnou funkci kardiovaskulárního systému

Podávání rakytníkové šťávy nevedlo u zdravých mužů po osmitýdenním testu ke zvýšené agregaci destiček ani intracelulárních molekul (Eccleston a kol., 2002). Avšak po podávání oleje z celých bobulí i dužinové části dobrovolníkům byl zaznamenán znatelný pokles agregace destiček indukované adenosin-5-difosfátem, stejně jako snížení celkové maximální agregace. Lze tedy usuzovat, že olejový výtažek z rakytníku řešetlákového působí efektivně i proti agregaci destiček. Vše musí být ale důkladněji prozkoumáno (Mann a kol., 2001; Johanson a kol., 2000). Podávání dávky 300 μ/kg flavonoidového extraktu z rakytníku řešetlákového vedlo ke snížení agregace krevních destiček v in vitro testech. Extrakt tak prodlužoval čas trombotické okluse a vznik trombózy po fotochemickém podráždění. Míra účinku byla srovnatelná s účinkem mnohonásobně vyššího množství aspirinu (Cheng a kol., 2003).

Další studie (Zhao a kol., 2008) prokazuje, že rakytníkové flavonoidy spolu s bobulovým olejem, tradiční čínský přípravek zvaný Xindi, má příznivý vliv na akutní krevní stázi, která po podání uvedeného přípravku vykazuje tendenci návratu k normálu. Zhao a kol. (2008) tvrdí, že některé výrazné změny metabolitů, způsobené přípravkem jako je kyselina cholová, fenylalanin a kyselina kynurenová, mohou být klíčové v mechanismu tohoto efektu.

Tablety z flavonoidů rakytníku, vyrobené farmaceutickou společností Tonglio, sídlící v Mongolsku, byly též klinicky testovány jako možnost přírodní léčby anginy pectoris. Při léčbě 303 pacientů v sedmi různých nemocnicích Pekingu bylo dosaženo neuvěřitelné efektivity, téměř 91 % (Zhao a Wu, 1997).

 

Informujte nás o zajímavém článku

Narazili jste v tisku, nebo na internetu na zajímavý článek? Informujte nás a pomozte při osvětě o příznivých učincích rakytníku a rakytníkového oleje.