PROTINÁDOROVÉ ÚČINKY RAKYTNÍKU ŘEŠETLÁKOVÉHO

V žádném případě v tomto článku nebudeme tvrdit žádné převratné, ani alternativní způsoby léčby rakovinových onemocnění. Medicínská léčba je vždy na prvním místě, ostatní alternativní metody můžou figurovat jako doplňkové metody. Rakytník může být jednou z nich. Podívejte se, na co přišli vědci ve svých odborných výzkumech a experimentech s rakytníkem řešetlákovým.

Většina experimentů v oblasti prevence a léčby rakoviny byla realizována na zvířatech. Podle některých výsledků můžeme usuzovat, že plody rakytníku můžou oslabit rakovinné bujení v oblasti žaludku a pokožky (Padmavathi a kol., 2005). Protinádorový efekt šťávy a oleje z rakytníku, stejně jako inhibice tumorového růstu indikovaného aminopyrinem a nitrátem, byla prokázaná u potkanů, jak to shrnuje práce Gulieva (2004). In vitro pokusy odhalily, že rakytníkový olej má cytotoxické vlastnosti pro linii buněk lidské leukémie (Yang a Kalio, 2002b). Klinické pozorování navíc odhalilo, že semenný rakytníkový olej podávaný orálně pomohl potlačit některé maligní nádory (Kalio a kol., 2002).

Bioflavonoidy se v posledních letech též ukázaly jako nové vhodné chemoterapeutika, proto okolo nich probíhá intenzivní výzkum z hlediska protinádorové prevence. Jejich využití je však omezené nízkou selektivitou a účinností (Paliwal a kol., 2005). Quercetin, který je jedním z hlavních rakytníkových flavonoidů, má však nepochybně účinek na mechanismus vzniku nádoru. Prokazatelně in vitro zvýšil citlivost kolorektálního karcinomu k 5-fluorouracilu, což byl významný objev, jelikož je obyčejně tento karcinom při chemoterapii vůči 5-fluorouracilu rezistentní (Xavier a kol., 2011). Quercetin též pomohl v kombinaci s ultrazvukem, zredukoval počet a potlačil růst rakovinových buněk při karcinomu prostaty a pokožky (Paliwal a kol., 2005). Též soubor flavonoidů (kaempferol, quercetín a myricetín) snížil riziko vzniku karcinomu slinivky o 23 % (Nöthlings a kol., 2007). Extrakty z rakytníku obsahující flavonoidy mají významný účinek na buňky rakovinného bujení. Bohužel, tento poznatek je známý jen z testování na zvířatech.

Informujte nás o zajímavém článku

Narazili jste v tisku, nebo na internetu na zajímavý článek? Informujte nás a pomozte při osvětě o příznivých učincích rakytníku a rakytníkového oleje.