Antibakteriální, antivirotické a antioxidační účinky

 

U olejů z rakytníku byly prokázány antioxidační a antibakteriální účinky připisované zejména flavonoidům a vitaminu C (Chauhan a kol., 2007; Nemtanu a kol., 2009). Při extrakci olejů různými rozpouštědly (chloroform, ethylacetát, aceton a methanol) se nejvyšší antibakteriální a antioxidační účinnost prokázala u methanolového extraktu. Antibakteriální účinek byl ověřován u bakterií rodu Bacillus (cereus, coagulans, subtilis), Listeria monocytogenes a Yersinia enterocolicitica. U všech bylo dosaženo pozitivních výsledků inhibice jejich růstu, u některých již při minimálních koncentracích 200 ppm (Negi a kol., 2005). Za inhibici růstu gramnegativních bakterií je zodpovědná fenolová složka rakytníku (Guliev a kol., 2004). In vitro testy ethanolového extraktu z bobulí na sedmi různých kmenech Helicobacter pylori prokázaly jednoznačný inhibiční efekt růstu bakterií již při minimální koncentraci 60μ/ml (Li a kol., 2005).

Systematická chemická charakterizace aktivních frakcí z listů rakytníku vedla k objevu rostlinného léčiva – Hiporaminu (přečištěná poyfenolická frakce), jež má široké spektrum antivirotických a antimikrobiálních aktivit a také antioxidační aktivitu. Byla zjištěna aktivita Hiporaminu vůči viru chřipky, herpes simplex viru, paramyxoviru, adenovirům, cytomegalovirům, viru Dengue a dalším virům patogenním pro člověka a zvířata. Hiporamin inhiboval také replikaci HIV v tkáňové kultuře. Léčivo má nízkou toxicitu a prošlo klinickými studiemi (I. a II. fází) s dobrými výsledky v mnoha laboratořích. Bylo účinné v případě tonsilitidy vyvíjející se na pozadí akutní respirační infekce, v případě herpes simplex viru, Varicella zoster a cytomegaloviru. Léčivo chránilo před rozvojem virálních komplikací. Navíc Hiporamin inhibuje gram-pozitivní i gram-negativní bakterie a Candida albicans. Nemá v podstatě žádné kontradikce použití pro dospělé ani pro děti. Léčivo vykazuje synergický účinek v kombinaci s dalšími antivirotiky. Hiporamin byl schválen pro široké spektrum aplikací pro prevenci a léčbu chřipky a dalších onemocnění respiračního traktu virového i bakteriálního původu. Propracovány byly technologické postupy pro produkci různých lékových forem, jako jsou například sublinguální tablety, potahované tablety nebo nosní kapky a inhalační roztoky (Virendra Singh, 2003; Geetha a Gupta, 2011).

 

 

Informujte nás o zajímavém článku

Narazili jste v tisku, nebo na internetu na zajímavý článek? Informujte nás a pomozte při osvětě o příznivých učincích rakytníku a rakytníkového oleje.